Professor
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik
  • Room 2423 (Building J)

Secretary

Sekretärin
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik
  • Room 2419 (Building J)

Research and Teaching Assistants

Dr. Christopher Heiberger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik
  • Room 2421 (Building J)
Research fellow
Prof. Dr. Burkhard Heer: Finanzwissenschaft
  • Room 2425 (Building J)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik
  • Room 2424 (Building J)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik
  • Room 2420 (Building J)

Lecturer

Lehrbeauftragter
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik

Student Assistant

Helmut Schmalix , B.Sc.
Studentische Hilfskraft
Prof. Dr. Alfred Maußner: Empirische Makroökonomik

Search