Kursangebot & Kursanmeldung

Chinesisch: Wintersemester 2019/2020

(Angewandte Filter: | Semester: WS 2019/20 | Institution: Chinesisch | Typen: )
Name Dozent Semester Typ
Chinesisch 1 / Gruppe A Kang

Yongxing Kang,

Tianshu Lü

Wintersemester 2019/20 Übung
Chinesisch 3 Kang

Yongxing Kang

Wintersemester 2019/20 Übung
Chinesisch 1 / Gruppe C Kang

Yongxing Kang

Wintersemester 2019/20 Übung
Chinesisch 1 / Gruppe B Zulehner

Jing Zulehner,

Kang

Yongxing Kang

Wintersemester 2019/20 Übung

Suche